تبلیغات
وبلاگ هیئت تکواندو ســـــرابـــــلـــــه - اهمیت و کارایی طناب زدن
وبلاگ هیئت تکواندو ســـــرابـــــلـــــه
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
نویسندگان


. طناب زدن
از بهترین راه های سوزاندن چربی و کنترل وزن تکواندو کاران  میباشد
 دور در دقیقه 140  تا 120) )ورزشکاران برای کاهش وزن اضافی،میتوانند بین
 میتواند طی یک دوره کوتاه مدت ، پرش کنند . ترکیب این تمرین با رژیم مناسب و  استراحت نتیجه قابل توجهی به دنبال داشته باشد
دوستان به این امید من فواید و برنامه های طناب زدن را به شما میگم که شما با انواع . طناب زدن آشنا باشید

برای آشنایی بیشتر با اهمیت و کارایی طناب زدن در رشته رزمی تکواندو به ادامه مطلب بروید !!
: انواع طناب زدن شامل
-نیم 6  -پرش زنگوله ای 5   -پرش اسکی باز 4   -پرش به جلو 3  -پرش به پهلو 2  گام بلند 1  چرخش
 7- چرخش -پاشنه پنجه 11 لک لک به عقب –10 -لک لک به جلو 9  -پای ضربدری 8   کامل تاب کناری برای پرش – 15   -تاب کناری بازو 14  -دست ضربدری 13  -پرش به جلو 12
 در خواست کنید تا به ، اگر با انواع طناب زدن آشنا نیستید در قسمت) نظر خواهی (این بخش صورت تصویری براتون بزارمشون .
اهمیت طناب زدن
سیستم تمرینی طناب زدن موجب پیشرفت موارد زیر میگردد :
افزایش*  مچ پا و زانو ،  قدرت مچ دست
آمادگی* شانه ها و قفسه سینه ،  کمر
افزایش* قدرت پنجه
بهبود* وضعیت نگهداری بدن*افزایش قدرت عضلنی پشت ساق و چهار سر ران
بهبود* پرش عمودی ،جابجایی جانبی و سرعت شروع
افزایش* تعادل بدن
افزایش* سرعت واکنش بدن
سوزاندن* چربی از طریق بکارگیری گروه های عظلنی چندگانه
افزایش* .  تمرکز که موجب کاهش هزینه انژی و افزایش استقامت میشود
: اندازه گیری استاندارد یک طناب
1 .با یک پا در مرکز طناب بایستید
2 دستها بطوری که نوک دسته های ،  را به سمت بال در امتداد دو طرف بدن خود بکشید . طناب بالتر از شانه شما کشیده نشوند
 این به این ، توجه داشته باشید که اگر طناب هنگام عبور بیش از حد با سطح زمین برخور کند . معنی است که طناب بیش از حد بلند است
مرحله پیش آمادگی
 500 پرش هفته2  تا 1  بمدت ،  بار در هفته 5  تا 4 ، .  در هر جلسه
 دور در دقیقه انجام می 160 در حالی که جابجایی بین گام جهش و پای جایگزین در حد اقل تایی) بدون پیچ خوردگی یا برخورد طناب ( را تمرین کنید . این مرحله 500  یک ست ، گیرد بتدریج سیستم قلبی عروقی و گروه های عظلنی چند مفصلی مورد نیاز برای اجرای حرکات سطح، طناب زدن را آماده می کند . آن همچنین ورزشکاران را برای نیاز های سیستم انرژی آماده می کند ،  شدت و سطح مهارت لزم برای مرحله آماده سازی
مرحله متوسط Intermediate phase
5 دقیقه هفته 3  تا 2  به مدت ،  بار در هفته 5  تا 4 ، .  در هر جلسه
ورزشکاران برای رعایت استانداردهای اجرایی در طول مرحله متوسط باید به موارد زیر توجه کنند .
  500 پرش دور در دقیقه 180  تا 160  دقیقه پرش مداوم با آهنگ 5  را در یک ست برای در حالی که بین گام جهش و پای جایگزین جابجایی صورت می گیرد ، . انجام دهید
 هفته طول 3  رسیدن به این استاندارد بالی ، اگر چه ممکن است برای بعضی ورزش کاران هفته به این استاندارد 2  اکان این وجود دارد که ورزشکاران کامل آماده و کوشا کمتر از ، بکشد دست پیدا کنند
مرحله آماده سازی Conditioning phase
 هفته 2  تا 1  بار در هفته به مدت 5  تا 4 ،  دقیقه 10 . هر جلسه
 دور در 180  دقیقه با شدت 10  ورزش کاران باید بتوانند به مدت ، تا پایان مرحله آماده سازی طناب  بزنند ، .هر دقیقه و بدون برخورد یا پیچ خوردگی طناب
داستان   بابی فیشر ،      شطرنج باز مشهور
 استراتژی آمادگی غیر معمولی ، 1972 بابی فیشر برای مسابقات شطرنج قهرمانی جهان سال را برعهده گرفت . او جهت آمادگی برای رویارویی نهایی خود در مقابل بوریس اسپاسکی قهرمان وزن برداری و دویدن می پرداخت ،  هر روز به شنا ، . برتر شطرنج جهان
فیشر نوار بازی های اسپاسکی را بررسی کرد و پی برد که حریف آینده او فقط زمانی مرتکب اشتباه میشود که بر اثر فشار مسابقه از نظر جسمانی خسته شود . فیشر نتیجه گرفت که آمادگی جسمانب برتر به او برای هوشیار باقی ماندن و تمرکز در طول مدت مسابقه در حالی که انرژی جسمانی و ذهنی رقیبش کاهش می یابد ، . فرصتی میدهد
. استراتژی موفق بود و فیشر اولین فرد آمریکایی شد که قهرمان شطرنج جهان را برد
شناخت فیشر از فواید ذهنی برنامه آمادگی جسمانیش بود که مرز رقابتی را به او می داد. برای ورزشکاران امروز شناخت فواید تمرینات بی نظیر طناب زدن و شیوه های افزایش کلید پیروزی در مرز رقابتی است ، . عملکرد ذهنی و جسمی
گرم کردن با کمک طناب زدن
یک راه کاهش خطر آسیب دیدگی در همه ورزش ها گرم کردن بطور مناسب قبل از تمرین و و می تواند بسرعت ، رقابت است . طناب زدن همه گروه های عضلنی را در بر می گیرد ضربان قلب را به بال ببرد در حالی که گردش خون را بال می برد .
1 .ابتدا یک تا دو دقیقه کشش سبک انجام دهید
2( دور در دقیقه 140)  دقیقه طناب زدن با شدت کم 5 بعدا از آن با
  3 در دقیقه 20  تا 10  بویژه عضلت ساق پاها را برای ،  آخر همه گروه های عضلنی اصلی ثانیه نگه دارید 20 . خوب کشش دهید . به خاطر داشته باشید هر کشش را برای حداقل
استراحت فعال با طناب زدن
 آن را برای حفظ گرما و انعطاف پذیری ، قابلیت و کارایی طناب زدن در هر زمان و مکانی در حین استراحت های تمرینات ورزشی یا هنگام انتظاربیرون ، عظلت بین ست های وزنه زدن . زمین در رقابتهای ورزشی موثرترین فعالیت استراحت فعال می سازد
بین--  باربرای گرم شدن عظلت بپرید 160  تا 100 ، .  ست های تمرینات با وزنه
درست--  قبل از گام نهادن به زمین از برنامه   گرم کردن با طناب که در بال ذکر شده . استفاده کنید
سرد کردن بدن با طناب زدن !!!
 برای به حداقل رساندن آسیب دیدگی ها تقریبا از گرم کردن مهمتر ، سرد کردن پس از تمرین از برنامه طناب زدن ، است .  برای سهولت انتقال به اجرای فعالیت های ورزشی پر سرعت به ، ملیم برای کاهش تدریجی ضربان قلب استفاده کنید . همه گروه های عظلنی اصلی .  ویژه عظلت پشت ساق پاها را خوب کشش دهید
طناب زدن فصل قبل از مسابقات
بیشترین فواید طناب زدن در طول فصل قبل از مسابقات رخ میدهد . در طی فصل قبل از محتوا و شدت شبیه ،  برنامه نمرینی ورزشکاران باید ورزش آنها از لحاظ روش کار ، مسابقه سازی کند به طوری که آنها برای رفع نیاز های جسمانی ورزشی آماده شوند .
تمرینات طناب زدن فصل قبل از مسابقه به ورزشکار برای انتقال ایمن و آرام به فصل . مسابقه  کمک میکند
 ورزشکاران باید برای اتمام برنامه های طناب زدن مقدماتی ، در طول فصل قبل از مسابقه متوسط وپیشرفته آماده شوند این امر به سه بار پرش در هفته نیاز دارد که موجب افزایش ، سطح آمادگی قلبی عروقی در حین فصل خواهد شد . استفاده از برنامه های گرم کردن را . روزانه قبل از اجرای ورزش ادامه دهید
طناب زدن در فصل مسابقات
 تکواندو کاران باید به اوج آمادگی خود رسیده باشند ورزشکاران ، در حین فصل مسابقات میتوانند این کار را بعنوان یک آماده کننده با استفاده مداوم از برنامه های گرم کردن روزانه بار در هفته 3  تا 2  قبل از اجرای تمرینات اختصاصی مبارزه و برنامه های تمرینی ، .انجام دهند
 تمرینات را ، بسیاری از ورزشکاران برای بهبود حیطه های ورزشی خود در فصل مسابقات
فعالنه ادامه دهند و می توانند برنامه های تمرینی طناب زدن را به خوبی دنبال کنند . از برای سازگاری زمان ،  با در نظر گرفتن فرسودگی و جراحات بدن در طول مسابقات ، سوی دیگر باید برنامه ها تغییر داده شوند ، بازگشت به حالت اولیه از مسابقات ورزشی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 12 بهمن 1392
دوشنبه 2 بهمن 1396 07:23 ب.ظ
من فکر می کنم این یکی از اطلاعات بسیار مهمی است
من و من خوشحالم خواندن مقاله شما. با این حال باید بیانیه در مورد چند موضوع اصلی، طعم وب سایت ایده آل است، مقالات در واقع خوب است:
D. روند خوب، تشویق
جمعه 17 آذر 1396 06:41 ب.ظ
If you are going for finest contents like me, only pay a visit this web page every day since it provides feature contents, thanks
یکشنبه 14 آبان 1396 12:00 ق.ظ
پست منحصر به فرد اما من تعجب کردم اگر شما می توانید کمی بیشتر در مورد این موضوع بنویسید؟
من می توانم بسیار سپاسگزار باشم اگر بتوانید کمی بیشتر توضیح دهید.
خیلی ممنون
شنبه 13 آبان 1396 05:30 ب.ظ
سلام وبلاگ استثنایی! آیا در حال انجام یک وبلاگ مشابه با این مقدار کار عظیم است؟
من تقریبا هیچ درک از برنامه نویسی کامپیوتر ندارم، اما امیدوار بودم
بلافاصله وبلاگ من را بساز به هر حال، اگر شما هر گونه پیشنهاد یا تکنیک برای صاحبان وبلاگ جدید لطفا به اشتراک بگذارید.

من می دانم که این موضوع خاموش است اما من مجبور شدم بپرسم.

خیلی ممنون!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:34 ق.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine
Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.
If you know of any please share. Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی